Gramatyka

Kluczowym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania stosownych zagadnień, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim stopniu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna opierać się więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich umiejętności i surowym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i użytkowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, w czasie wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dość obszerny, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, jak i powodujące trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one wiele znaczeń, w stosunku do kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są również wyrażenia o nadzwyczaj podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.